มีผลงาน (Works)

Internet Films
ทำทุกงานให้ต้องหยุดดู
เมื่อคนดูไม่เลื่อนผ่าน คุณจะได้สื่อสารสิ่งที่ต้องการ
University Commercial
มหาวิทยาลัยในภาคเหนือต่างไว้วางใจเรา
สื่อสารจุดแข็งหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย ให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
E-Learning
สื่อการเรียนรู้ดูทันสมัย
สื่อการสอนออนไลน์ ทำไมต้องดูเชย ?
Online Media
สื่อออนไลน์สร้างสรรค์โดยเรา
คอนเทนต์ดี ๆ ที่ Impact กลุ่มเป้าหมาย
110,000+ Followers
คอนเทนต์เชียงใหม่ ในแบบที่คุณยังไม่เคยเห็น
100,000+ Followers
สาระบันเทิง มช. ที่ชาว มช. ต้องติดตาม
OUR CLIENTS